• English Vietnamese Chinese Chinese
     

Chào mừng quý khách đến với Công Ty TNHH Công Nghệ cân điện tử Tân Nguyên An

Giao tiếp bộ chỉ thị

Liên hệ

Thông tin chi tiết - Thiết bị ngoại vi được kết nối với máy vi tính và đầu cân, được sử dụng khi các thiết bị của máy tính và đầu cân hoạt động không ổn định. - PCI to COM : Có khả năng kết nối 2 bộ chỉ thị, Quản lý chương trình cân một cách tối ưu. Thường được sử dụng cho những máy PC. - USB to COM : Thường được sử dụng cho máy Laptop quản lý chương trình cân. Laptop quản lý chương trình cân.

please_choice
Thông tin chi tiết

- Thiết bị ngoại vi được kết nối với máy vi tính và đầu cân, được sử dụng khi các thiết bị của máy tính và đầu cân hoạt động không ổn định.
- PCI to COM : Có khả năng kết nối 2 bộ chỉ thị, Quản lý chương trình cân một cách tối ưu. Thường được sử dụng cho những máy PC.
- USB to COM : Thường được sử dụng cho máy Laptop quản lý chương trình cân. Laptop quản lý chương trình cân.
Thong ke