• English Vietnamese Chinese Chinese
     

Chào mừng quý khách đến với Công Ty TNHH Công Nghệ cân điện tử Tân Nguyên An

Loadcell SBC Mettler Toledo

Liên hệ

Thông tin chi tiết - Mức tải tối đa (kg): 500,1000,2000,3000 - Điện áp biến đổi (mV/V): 2 ± 0.002 - Sai số lặp lại (%R.C): 0,01 - Độ trễ (%R.C): 0.02 - Sai số tuyến tính (%R.C): 0.02 - Quá tải (30 phút) (%R.C): 0.02 - Cân bằng tại điểm '0' (%R.C): 1 - Bù nhiệt (°C): -10~+40 - Nhiệt độ làm việc (°C): -20~+65 - Nhiệt độ tác động đến tín hiệu ra (%R.C/°C): ≤0.002 - Nhiệt độ tác động làm thay đổi - điểm'0' (%R.C/°C): ≤0.002 - Điện trở đầu vào (Ω): 381+-4 - Điện trở đầu ra (Ω): 350+-1 - Điện trở cách điện (MΩ): ≥5000(50V DC) - Điện áp kích thích (V): 5~15 - Điện áp kích thích tối đa (V): 20 - Quá tải an toàn (%R.C): 150 - Quá tải phá hủy hoàn toàn (%R.C): 300 - Tuân thủ theo tiêu chuẩn: IP67 - Chiều dài dây tín hiệu (m): 3

please_choice
 
Thông tin chi tiết

- Mức tải tối đa (kg): 500,1000,2000,3000 
- Điện áp biến đổi (mV/V): 2 ± 0.002  
- Sai số lặp lại (%R.C): 0,01 
- Độ trễ (%R.C):  0.02
- Sai số tuyến tính (%R.C): 0.02
- Quá tải (30 phút)  (%R.C): 0.02
- Cân bằng tại điểm '0' (%R.C): 1  
- Bù nhiệt (°C): -10~+40 
- Nhiệt độ làm việc (°C): -20~+65 
- Nhiệt độ tác động đến tín hiệu ra (%R.C/°C): ≤0.002 
- Nhiệt độ tác động làm thay đổi - điểm'0' (%R.C/°C): ≤0.002 
- Điện trở đầu vào (Ω): 381+-4 
- Điện trở đầu ra (Ω): 350+-1 
- Điện trở cách điện (MΩ): ≥5000(50V DC)
- Điện áp kích thích (V): 5~15 
- Điện áp kích thích tối đa (V): 20 
- Quá tải an toàn (%R.C): 150 
- Quá tải phá hủy hoàn toàn (%R.C): 300 
- Tuân thủ theo tiêu chuẩn: IP67 
- Chiều dài dây tín hiệu (m): 3 
Thong ke