• English Vietnamese Chinese Chinese
     

Chào mừng quý khách đến với Công Ty TNHH Công Nghệ cân điện tử Tân Nguyên An

SHINKO-GS 622

Liên hệ

Cân điện tử GS 203: 200g/0.001g Cân điện tử GS 323: 300g/0.001g Cân điện tử GS 622: 620g/0.01g, Cân điện tử GS 1202: 1200g/0.01g Cân điện tử GS 2002: 2000g/ 0.01g 1.ĐẶC ĐIỂM THIẾT KẾ CÂN GS-SHINKO: - Màn hình hiển thị với độ phân giải cao 1/30.000. Đến 1/60.000 - Chức năng của cân: Cân , Trừ bì. - Có 5 phím chức năng: ON/OFF ( Tắt mở nguồn) , P (Dời số, Giao tiếp ngoài ), S (Calip), F (Chuyển đổi đơn vị) , T (Trừ Bì) ) - Đơn Vị của cân :Kg, g, Lb, ct , dwt (dwt là đơn vị cân vàng của Việt Nam) - Hệ thống chuẩn tự động ,điều chỉnh AutoCal ™. 2.CÁC TÍNH NĂNG TỔNG QUÁT : - Trọng lượng cân: 200g, 300g, 600g, 1000g, 2000g. - Độ chính xác: 0.001g, 0.01g - Khả năng đọc: 1mg và 10mg - Độ lặp lại (Std, Dev): 10mg - Độ tuyến tính: 0.02g - Nguồn điện: 220 V - Màn hình hiển thị: Hiện thị số, chấm cách, đèn nền sáng - Kích thước đĩa cân: 140 mm - Kích thước: 160 x 180 mm Nếu cân cò đĩa Vuông Chú ý: Ngoài ra series GS SHINKO có nhiều loại model với khả năng cân như sau: - Model GS 323 khối lượng cân 320g x 0.001g - Model GS 622 khối lượng cân 620g x 0.01g - Model GS 1002 khối lượng cân 1000g x 0.01g - Model GS 1202 khối lượng cân 1200g x 0.01g - Model GS 3001 khối lượng cân 3000g x 0.1g - Model GS 6001 khối lượng cân 6000g x 0.1g Tag xem thêm: can dien tu GS - SHINKO, cân điện tử GS - SHINKO, cân phân tích GS - SHINKO, can phan tich GS - SHINKO, cân kỹ thuật GS - SHINKO, can ky thuat GS - SHINKO, cân trọng lượng GS - SHINKO

please_choice

Cân điện tử GS 203: 200g/0.001g
Cân điện tử GS 323: 300g/0.001g
Cân điện tử GS 622: 620g/0.01g,
Cân điện tử GS 1202: 1200g/0.01g
Cân điện tử GS 2002: 2000g/ 0.01g

1.ĐẶC ĐIỂM THIẾT KẾ CÂN GS-SHINKO

- Màn hình hiển thị với độ phân giải cao 1/30.000. Đến 1/60.000
- Chức năng của cân: Cân , Trừ bì.
- Có 5 phím chức năng: ON/OFF ( Tắt mở nguồn) , P (Dời số, Giao tiếp ngoài ), S (Calip), F (Chuyển đổi đơn vị) , T (Trừ Bì) )
- Đơn Vị của cân :Kg, g, Lb, ct , dwt (dwt là đơn vị cân vàng của Việt Nam)
- Hệ thống chuẩn tự động ,điều chỉnh AutoCal ™. 

2.CÁC TÍNH NĂNG TỔNG QUÁT 
- Trọng lượng cân: 200g, 300g, 600g, 1000g, 2000g. 
- Độ chính xác: 0.001g, 0.01g 
- Khả năng đọc: 1mg và 10mg
- Độ lặp lại (Std, Dev): 10mg 
- Độ tuyến tính: 0.02g 
- Nguồn điện: 220 V 
- Màn hình hiển thị: Hiện thị số, chấm cách, đèn nền sáng 
- Kích thước đĩa cân: 140 mm 
- Kích thước: 160 x 180 mm Nếu cân cò đĩa Vuông 

Chú ý: Ngoài ra series GS SHINKO có nhiều loại model với khả năng cân như sau: 
- Model GS 323 khối lượng cân 320g x 0.001g
- Model GS 622 khối lượng cân 620g x 0.01g
- Model GS 1002 khối lượng cân 1000g x 0.01g
- Model GS 1202 khối lượng cân 1200g x 0.01g
- Model GS 3001 khối lượng cân 3000g x 0.1g
- Model GS 6001 khối lượng cân 6000g x 0.1g

 Tag xem thêm: can dien tu GS - SHINKOcân điện tử GS - SHINKOcân phân tích GS - SHINKOcan phan tich GS - SHINKOcân kỹ thuật GS - SHINKOcan ky thuat GS - SHINKOcân trọng lượng GS - SHINKO

Thong ke