• English Vietnamese Chinese Chinese
     

Chào mừng quý khách đến với Công Ty TNHH Công Nghệ cân điện tử Tân Nguyên An

Hộp nối digital

Liên hệ

Thông tin chi tiết - Thiết bị trung tâm nối kết các loadcell - Xuất tính hiệu ra đầu cân - Dùng cho 4 loadcell , 6 loadcell, 8 loadcell

please_choice
Thông tin chi tiết

- Thiết bị trung tâm nối kết các loadcell
- Xuất tính hiệu ra đầu cân
- Dùng cho 4 loadcell , 6 loadcell, 8 loadcell
Thong ke