• English Vietnamese Chinese Chinese
     

Chào mừng quý khách đến với Công Ty TNHH Công Nghệ cân điện tử Tân Nguyên An

Hộp nối và thiết bị chống sét

Liên hệ

Thông tin chi tiết - Thiết bị trung tâm kết nối tín hiệu của các loadcell - Xuất tính hiệu ra bộ chỉ thị ( đầu cân ) - Bộ chống sét lan truyền đường dây BETTERMANM (Đức), đảm bảo yêu cầu chống sét lan truyền dưới Model : V20 – C/1 UC : 280 IN : 20kA Imax (8/20) : 40kA Tiêu chuẩn an toàn : IP 20

please_choice
Thông tin chi tiết

- Thiết bị trung tâm kết nối tín hiệu của các loadcell 
- Xuất tính hiệu ra bộ chỉ thị ( đầu cân )
- Bộ chống sét lan truyền đường dây BETTERMANM (Đức), đảm bảo yêu cầu chống sét lan truyền dưới 
   Model   : V20 – C/1
   UC       : 280
   IN           : 20kA
   Imax (8/20)    : 40kA
   Tiêu chuẩn an toàn      : IP 20
Thong ke